Project’s team

janicka Małgorzata Janicka-Słysz
(Principal Investigator, Academy of Music in Kraków, Poland)

Music theorist, Associate Professor of music art, the Head of the Department of Theory and Interpretation of Musical Work at the Academy of Music in Kraków, a member of the section of musicologists Polish Composers’ Union, a member of the editorial board of the journal “Teoria muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje.” She graduated with distinction from the Academy of Music in Kraków. In her scientific pursuits she focuses on contemporary Polish and Lithuanian output, and especially music of Karol Szymanowski. She has participated in international conferences in Vilnius, Aarhus, London, Leuven, Leipzig, Zurich, Canterbury, Paris, Lisbon, Aberdeen, Belgrade and in her home city of Kraków. She published books: Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej (“Vytautas Bacevičius and His Ideas of Cosmic Music”, 2001) and Poetyka muzyczna Karola Szymanowskiego. Studia i interpretacje (“Poetics of Karol Szymanowski’s Music. Studies and Interpretations”, 2013), and 50 articles in Polish and foreign group publications. She is an artistic director of the “Wawel Royal Castle at Dusk” music festival (ten editions since 2008). In 2008–2012, she served as Vice-Rector of the Academy of Music in Kraków for Teaching and Promotion. She received, among others, “Honoris gratia” badge (2009) and awarded the “Excellence in Teaching” (2012). In 2013, she became a programme curator of Karol Szymanowski’s Museum at Villa Atma in Zakopane – Branch of the National Museum in Kraków. Vice-Rector of the Academy of Music in Kraków for Teaching and Science since 2016. Since 2018 she is the Principal Investigator of Polish-Lithuanian research project DAINA 1 Music of Change: Expression of Liberation in Polish and Lithuanian Music before and after 1989 financed by the National Science Centre (NCN).

 

Stanevičiūtė Rūta Stanevičiūtė
(Principal Investigator, Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania)

A full Professor at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Her current field of interest are modernism and nationalism in 20th–21st-c. music, philosophical and cultural issues in the analysis of contemporary music. She is the author of the book “The Figures of Modernity. The International Society for Contemporary Music and the Spread of Musical Modernism in Lithuania” (in Lithuanian, 2015) and co-author of the book “Nylon Curtain. Cold War, International Exchange and Lithuanian Music” (in Lithuanian, 2018). She also edited and co-edited 12 collections of articles on 20th- and 21st-century musical culture, music philosophy and history of music reception. Currently she co-edited the collections of articles, “Of Essence and Context” (Springer 2019) and “Microtonal Music in Central and Eastern Europe: Historical Outlines and Current Practices” (Ljubljana University Press 2019).

 

CzachorowskaZygor Ewa Czachorowska-Zygor

W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem teorię muzyki na Akademii Muzycznej w Krakowie (praca magisterska pt.: Funkcje muzyki w filmie fabularnym o tematyce muzycznej. Karl Hartl „Wen die Götter lieben”. Miloš Forman „Amadeusz”). Jako studentka piątego roku odbyła staż asystencki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Teresy Maleckiej; w roku 2001 w ramach programu Socrates/Erasmus studiowała w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu (Austria); obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego macierzystej uczelni. Już podczas studiów interesowała się problematyką korespondencji sztuk, zwłaszcza związków pomiędzy muzyką a filmem. W swej pracy naukowej – obok zagadnień interdyscyplinarnych – koncentruje się na polskiej muzyce współczesnej (twórczość K. Pendereckiego, A. Walacińskiego) oraz estetyce. W 2008 roku otrzymała grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2011 roku stypendium Instytutu Muzyki i Tańca. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych. Za wyróżnioną pracę doktorską pt. Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka funkcjonalna. Publicystyka otrzymała również Nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie „Kultura i sztuka” (2014). Bierze czynny udział w międzynarodowych (Wilno, Bratysława, Avanca) i krajowych (Poznań, Cieszyn, Kraków) konferencjach naukowych, współpracuje z redakcją Encyklopedii Muzycznej PWM oraz Ruchem muzycznym. Ponadto prowadzi działalność turystyczną, współpracując m.in. z grupami muzycznymi, dla których opracowuje programy, współorganizuje koncerty oraz współrealizuje projekty uczestnictwa w krajowych jak i międzynarodowych wydarzeniach muzycznych.

 

Gruodytė Vita Gruodytė
(Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania)

A Researcher at the Lithuanian Academy of Music and Theatre (Vilnius). After Doctoral Studies with the Tempus Programme at Helsinki University, she gained a PhD in musicology from the Lithuanian Academy of Theatre and Music in 2000 with a Doctoral thesis entitled “The Phenomena of Space in the Music of the 20th Century”. She was a researcher at the Lithuanian Museum of Music, Theater, and Cinema, at the University of Klaipeda (Lithuania), and supervised researches at the Invisible College of the Soros Foundation in Vilnius. She is a member of the Lithuanian Composers’ Union, and editorial board member of Lithuanian cultural magazine “Fields of Culture” (“Kultūros barai”, Vilnius) as well as of the scientific journal “Artistic Culture. Topical Issues,” published by the Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine (Kiev). Her research (conferences and articles) focuses on aesthetics and the history of 20th-century music, cultural and political influences in contemporary music and in particular, on the emergence of a national identity in Lithuanian music.

 

kiwała Kinga Kiwała
(Academy of Music in Kraków, Poland)

PhD, a music theorist, MA in Philosophy, Assistant Professor in the Department of Musical Work Theory and Interpretation at the Academy of Music in Kraków. Her research interests centre upon contemporary Polish music, the problems of the sacred in music, the philosophy and aesthetics of music (especially phenomenology). Her studies are of interdisciplinary nature – the author focuses on presenting relations between music and word, music and philosophy, aesthetics, music and other arts.

 

Małecka Teresa Malecka
(Academy of Music in Kraków, Poland)

Music theorist, full professor at the Academy of Music in Kraków, Head of the Documentation Center of Kraków Composers Output; editor-in-chief of “Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje;” in the years 2002–2008 – Vice-Rector for science and didactic of Academy of Music in Kraków, initiator and organizer of many international and Polish musicological conferences, as well as scientific editor of the books. She has done research on Russian music (Rimski-Korsakov, Mussorgski) on contemporary Polish music (Penderecki, Górecki, Bujarski), on the word–sound relationship and that between the arts in a semiotic perspective. The author of books: Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego (“Word, Image, and Sound in Music of Modest Musorgsky, 1996) and Zbigniew Bujarski. Twórczość i osobowość (Zbigniew Bujarski. Art and Personality, 2006), and almost 100 scientific articles; she took part in the international congresses and symposia (West and East Europe, USA, Poland). She is the member of Polish Composers’ Union, Societe Internationale d’Histoire Comparee du Theatre, de l’Opera et du Ballet, the head of Artistic Board of Ludwig van Beethoven Easter Festival, in the years 2010–2018 the member of  the Board of National Center of Science.

 

madro Andrzej Mądro
(Academy of Music in Kraków, Poland)

PhD, music theorist. Received his Master’s and doctoral degrees (both with honours) from the Academy of Music in Kraków. His interests cover both 20th and 21st century music, with Polish music in particular, as well as borderline genres including experimental and multimedia platforms, while still involving jazz, progressive rock and modern metal. Author of the book Muzyka i nowe media (“Music and New Media”, 2017), awarded by the Musicologists Section of the Polish Composers’ Union and Meakultura Foundation (“Kropka” Competition, 2018).

 

macał Dominika Micał
(Academy of Music in Kraków, Poland)

She graduated from the Academy of Music in Kraków (music theory) and Jagiellonian University in Kraków (comparative literature). Currently, she is a doctoral candidate at the Academy of Music in Kraków where she writes a doctoral dissertation on musical works inspired by Renaissance madrigal, composed after 1950, and participates in Polish-Lithuanian DAINA 1 project. Her research interests include British and Polish contemporary music, connections between music and literature, and vocal music in 20th and 21st centuries. She took part in conferences in Cambridge, Edinburgh, Rome, and Kraków, among others. She is also an active music critic (“Ruch Muzyczny”).

 

pawłowska Małgorzata Pawłowska
(Academy of Music in Kraków, Poland)
Teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, wykładowca takich przedmiotów, jak literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, metodologia pracy naukowej, współczesne metody analityczne.
Zainteresowania naukowe M. Pawłowskiej osadzone są w teorii muzyki zorientowanej antropologicznie, otwartej na metodologie intermedialne i intertekstualne, a jej praca doktorska stała się laboratorium aktualnie dynamicznie rozwijającej się na świecie narratologii muzycznej. Rozpatrywane w pracach i artykułach utwory muzyczne obejmują szeroki zakres historyczny, od XVIII do XXI wieku.
Małgorzata Pawłowska ukończyła z wyróżnieniem Teorię Muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, część studiów realizując w Królewskim Konserwatorium w Brukseli. Zarówno pracę magisterską, jak i doktorską napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego. Jej praca magisterska pt. Diabeł w muzyce XIX i XX wieku na przykładzie wybranych utworów została nagrodzona w XV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych. Rozprawa doktorska pt. Mit Romea i Julii w muzyce w perspektywie narratologicznej otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz wyróżnienia w X Konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze oraz w Konkursie Związku Kompozytorów Polskich im. H. Feichta. Praca ta stała się również laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Monografie” i w  zmienionej wersji została wydana pt. Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej w serii „Monografie FNP” przez Wydawnictwo Naukowe im. M. Kopernika w Toruniu (2016). Aktualnie w druku jest anglojęzyczna wersja monografii pt. Exploring Musical Narratology: the Romeo and Juliet Myth in Music w serii Interplay: Music in Interdisciplinary Dialogue wyd. Pendragon Press (NY).

 

Siemdaj Ewa Siemdaj
(Academy of Music in Kraków, Poland)

PhD, music theorist, Assistant Professor at the Department of Composition, Interpretation And Musical Education at the Academy of Music in Kraków, in years 2008–2016 Vice-Dean of the Department. Her research is focused on Polish contemporary music in the context of culture (especially on the work of Andrzej Panufnik), history and theory of musical theatre and song. She published a book entitled Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna [Andrzej Panufnik’s Symphonic Works, 2003] – this book received Długosz’s Prize nomination; and Gustav Mahler. Katalog twórczości wokalno-instrumentalnej [Gustav Mahler. Catalogue of Vocal-Instrumental works, 1995]. Ewa Siemdaj took part in many international symposia and conferences. The most recent ones include those in Vilnius, Budapest, Bratislava, Aarhus, Luzerna, Leipzig, Paris, Zurich, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, and Kraków.

 

Sowinska-Fruhtrunk Iwona Sowińska-Fruhtrunk
(Academy of Music in Kraków, Poland)

PhD, conductor and music theorist. She studied at the Academy of Music in Kraków and the College of Musical Arts at the Bowling Green State University in Ohio (USA). In August 2004 she made her international opera debut at the Teatro Colón in Buenos Aires conducting Ubu Rex by Krzysztof Penderecki. She has prepared and conducted the premieres of The Queen of Spades by Pyotr Tchaikovsky at the Kraków Opera House (April 2008) and L’elisir d’amore by Gaetano Donizetti at the Bydgoszcz Opera House (April 2009). She has published several dozen of articles, essays and program notes and participated in numerous international conferences in Poland and abroad. Her doctoral thesis was focused on the problematics of musical representation in Arnold Schoenberg’s works. Currently she is an Assistant Professor in the Department of Theory and Interpretation of Musical Work at the Academy of Music in Kraków and the Editorial Secretary of the scientific journal “Theory of Music. Studies, Interpretations, Documentations.” She was the Principal Investigator (PRELUDIUM 11) and is one of the Main Investigators (DAINA 1) in the research projects financed by the National Science Centre.